Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van DSB N.V. in liquidatie (voorheen genaamd DSB Bank N.V.; hierna tezamen met haar vereffenaar genoemd "DSB", "wij" of "ons").

Deze website wordt aangeboden door:

DSB N.V. in liquidatie (voorheen DSB Bank N.V.)
T.a.v.: de vereffenaar
Postbus 70
1687 ZH Wognum
vereffening@dsb.nl

Informatiedoeleinden

Aan deze website en de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website en de informatie daarop worden enkel verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en om u in staat te stellen uw vordering in te dienen.

Fouten

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat onze website fouten of omissies bevat. Wij geven geen garanties met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie op de website en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

Bereikbaarheid website

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze website beschikbaar is en foutloos en ononderbroken functioneert. Het kan echter voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Indien u daardoor schade lijdt, zijn wij daar niet voor aansprakelijk.

Intellectuele eigendomsrechten

DSB is, behoudens voor zover anders vermeld, eigenaar en/of houder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de informatie op de website, de vormgeving, huisstijl, het DSB logo en eventuele afbeeldingen. Indien u de informatie op de website wilt gebruiken voor commerciƫle doeleinden, dan moet u DSB eerst om toestemming vragen. De informatie op de website mag niet worden aangepast.

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze disclaimer te wijzigen of aan te vullen.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 24 december 2021.