Voorbeeld renteberekening

DSB N.V. ("DSB", voorheen DSB Bank N.V.) vergoedt haar schuldeisers een deel van de niet-ontvangen rente. U kunt hier meer lezen over wat dat precies betekent.

Hieronder vindt u vier voorbeelden van renteberekeningen gebaseerd op het door de rechtbank bekrachtigde akkoord (waar de rekenmethode onderdeel van uitmaakt). Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type spaarproducten.

Voorbeeld 1 – een spaarrekening

Het eerste voorbeeld laat zien hoe de rente wordt berekend voor een schuldeiser met een spaarrekening bij DSB, welk tegoed na ongeveer twee maanden na het faillissement door DNB is uitgekeerd onder het depositogarantiestelsel ("DGS").

Toelichting op de eerste voorbeeldberekening in tabel 1:

 1. De schuldeiser had op 19 oktober 2009 een positief saldo van EUR 1.000 (de hoofdsom).
 2. DNB heeft dit saldo op 25 december 2009 uitgekeerd aan de schuldeiser onder het DGS. U ziet in de onderstaande tabel dat de hoofdsom per 25 december 2009 van EUR 1.000 naar EUR 0 gaat.
 3. De schuldeiser heeft over de periode van 19 oktober 2009 tot 25 december 2009 geen rente gehad. Volgens het ontwerpakkoord wordt over deze periode wettelijke rente berekend. In het onderstaande voorbeeld bedraagt de niet-ontvangen rente over deze periode EUR 7,34.
 4. Doordat DSB de niet-ontvangen rente niet aan de schuldeiser heeft betaald, heeft de schuldeiser óók recht op rente over de niet-ontvangen rente. Volgens het ontwerpakkoord wordt deze 'rente op rente' berekend op basis van wettelijke rente, over de periode van 19 oktober 2010 tot en met 31 december 2021.
 5. De totale berekende rentevordering voor deze schuldeiser is zodoende EUR 9,64.

Let op: Dit zijn slechts voorbeelden. In de berekening kunnen afrondingsverschillen voorkomen. De berekening die u ziet, betreft de door DSB berekende nominale rentevordering. Dit betreft niet het bedrag dat aan schuldeisers wordt uitgekeerd. Aan schuldeisers wordt een lager bedrag uitgekeerd, namelijk de nominale rentevordering vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage (90%) zoals opgenomen in het door de rechtbank bekrachtigde akkoord.

Tabel 1, voorbeeldberekening totale rentebedrag voor een spaarrekening.

Rente Rente over hoofdsom Rente over rente
Datum Soort Mutatie Hoofdsom Totaal Dagen Bedrag % Bedrag %
19-10-2009 Startsituatie € 1.000,00 € 1.000,00 0 4,00%
25-12-2009 Uitbetaling € -1.000,00 € 0,00 67 € 7,34 4,00% 4,00%
31-12-2009 Rentewijziging € 0,00 6 3,00%
19-10-2010 Rentebijschrijving € 0,00 € 7,34 292 3,00%
30-06-2011 Rentewijziging € 0,00 254 € 0,15 4,00%
19-10-2011 Rentebijschrijving € 0,00 € 7,59 111 € 0,09 4,00%
30-06-2012 Rentewijziging € 0,00 255 € 0,21 3,00%
19-10-2012 Rentebijschrijving € 0,00 € 7,87 111 € 0,07 3,00%
19-10-2013 Rentebijschrijving € 0,00 € 8,10 365 € 0,24 3,00%
19-10-2014 Rentebijschrijving € 0,00 € 8,35 365 € 0,24 3,00%
31-12-2014 Rentewijziging € 0,00 73 € 0,05 2,00%
19-10-2015 Rentebijschrijving € 0,00 € 8,53 292 € 0,13 2,00%
19-10-2016 Rentebijschrijving € 0,00 € 8,70 366 € 0,17 2,00%
19-10-2017 Rentebijschrijving € 0,00 € 8,87 365 € 0,17 2,00%
19-10-2018 Rentebijschrijving € 0,00 € 9,05 365 € 0,18 2,00%
19-10-2019 Rentebijschrijving € 0,00 € 9,23 365 € 0,18 2,00%
19-10-2020 Rentebijschrijving € 0,00 € 9,42 366 € 0,19 2,00%
19-10-2021 Rentebijschrijving € 0,00 € 9,61 365 € 0,19 2,00%
31-12-2021 Rentebijschrijving € 0,00 € 9,64 73 € 0,04 2,00%

Toelichting op de kolommen

 • Rente totaal: Betreft het totaal van de rente over de hoofdsom en rente over deze rente.
 • Dagen: Betreft de renteperiode in dagen, te rekenen vanaf 19 oktober 2009, tot de datum van wijziging van het rentepercentage dan wel tot de datum van het verstrijken van een jaar.
 • Rente over de hoofdsom: Betreft de contractuele en/of wettelijke rente over de hoofdsom tot de datum van DGS-ontvangst.
 • Rente over de rente: Dit betreft (wettelijke) rente over de vervallen rente en wordt telkens berekend na afloop van één kalenderjaar, te rekenen vanaf 19 oktober 2010.

Toelichting op de rijen

 • Rentewijziging: Betreft de wijziging van het (wettelijk) rentepercentage.
 • Rentebijschrijving: Betreft de bijschrijving van het rentebedrag over de periode.


Voorbeeld 2 – een vaste termijndeposito met een lange looptijd

Het tweede voorbeeld laat zien hoe de rente wordt berekend voor een schuldeiser met een vaste termijndeposito bij DSB met een lange looptijd, welk tegoed na ongeveer twee maanden na het faillissement door DNB is uitgekeerd onder het DGS.

Het verschil tussen een vaste termijndeposito en een spaarrekening is dat bij een vaste termijndeposito een spaarder het geld tot het einde van zijn contractuele looptijd niet (kosteloos) kan opnemen van de depositorekening. De schuldeiser krijgt in ruil daarvoor een vaste (contract)rente.

Toelichting op de tweede voorbeeldberekening in tabel 2:

 1. De schuldeiser had op 19 oktober 2009 een positief saldo van EUR 10.000 (de hoofdsom).
 2. Het vaste termijndeposito liep tot 19 oktober 2015.
 3. DNB heeft het saldo op 25 december 2009 uitgekeerd aan de schuldeiser onder het DGS. U ziet in de onderstaande tabel dat de hoofdsom per 25 december 2009 van EUR 10.000 naar EUR 0 gaat.
 4. De schuldeiser heeft over de periode van 19 oktober 2009 tot 25 december 2009 geen rente gehad. Onder het ontwerpakkoord wordt over deze periode contractrente berekend. De contractrente bedroeg 5% per jaar. In het onderstaande voorbeeld bedraagt de niet-ontvangen rente over deze periode EUR 91,78.
 5. Doordat DSB de niet-ontvangen rente niet aan de schuldeiser heeft betaald, heeft de schuldeiser óók recht op rente over de niet-ontvangen rente. Volgens het ontwerpakkoord wordt deze 'rente op rente' berekend op basis van wettelijke rente, over de periode van 19 oktober 2010 tot en met 31 december 2021.
 6. De totale berekende rentevordering voor deze schuldeiser is EUR 120,55.

Let op: Dit zijn slechts voorbeelden. In de berekening kunnen afrondingsverschillen voorkomen. De berekening die u ziet, betreft de door DSB berekende nominale rentevordering. Dit betreft niet het bedrag dat aan schuldeisers wordt uitgekeerd. Aan schuldeisers wordt een lager bedrag uitgekeerd, namelijk de nominale rentevordering vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage (90%) zoals opgenomen in het door de rechtbank bekrachtigde akkoord.

Tabel 2, voorbeeldberekening totale rentebedrag voor een vaste termijndeposito met een looptijd langer dan de DGS-uitkering.

Rente Rente over hoofdsom Rente over rente
Datum Soort Mutatie Hoofdsom Totaal Dagen Bedrag % Bedrag %
19-10-2009 Startsituatie € 10.000,00 € 10.000,00 0 4,00%
25-12-2009 Uitbetaling € -10.000,00 € 0,00 67 € 91,78 5,00% 4,00%
31-12-2009 Rentewijziging € 0,00 6 3,00%
19-10-2010 Rentebijschrijving € 0,00 € 91,78 292 3,00%
30-06-2011 Rentewijziging € 0,00 254 € 1,92 4,00%
19-10-2011 Rentebijschrijving € 0,00 € 94,81 111 € 1,12 4,00%
30-06-2012 Rentewijziging € 0,00 255 € 2,65 3,00%
19-10-2012 Rentebijschrijving € 0,00 € 98,33 111 € 0,87 3,00%
19-10-2013 Rentebijschrijving € 0,00 € 101,28 365 € 2,95 3,00%
19-10-2014 Rentebijschrijving € 0,00 € 104,32 365 € 3,04 3,00%
31-12-2014 Rentewijziging € 0,00 73 € 0,63 2,00%
19-10-2015 Rentebijschrijving € 0,00 € 106,61 292 € 1,67 2,00%
19-10-2016 Rentebijschrijving € 0,00 € 108,75 366 € 2,14 2,00%
19-10-2017 Rentebijschrijving € 0,00 € 110,92 365 € 2,17 2,00%
19-10-2018 Rentebijschrijving € 0,00 € 113,14 365 € 2,22 2,00%
19-10-2019 Rentebijschrijving € 0,00 € 115,41 365 € 2,26 2,00%
19-10-2020 Rentebijschrijving € 0,00 € 117,72 366 € 2,31 2,00%
19-10-2021 Rentebijschrijving € 0,00 € 120,07 365 € 2,35 2,00%
31-12-2021 Rentebijschrijving € 0,00 € 120,55 73 € 0,48 2,00%

Toelichting op de kolommen

 • Rente totaal: Betreft het totaal van de rente over de hoofdsom en rente over deze rente.
 • Dagen: Betreft de renteperiode in dagen, te rekenen vanaf 19 oktober 2009, tot de datum van wijziging van het rentepercentage dan wel tot de datum van het verstrijken van een jaar.
 • Rente over de hoofdsom: Betreft de contractuele en/of wettelijke rente over de hoofdsom tot de datum van DGS-ontvangst.
 • Rente over de rente: Dit betreft (wettelijke) rente over de vervallen rente en wordt telkens berekend na afloop van één kalenderjaar, te rekenen vanaf 19 oktober 2010.

Toelichting op de rijen

 • Rentewijziging: Betreft de wijziging van het (wettelijk) rentepercentage.
 • Rentebijschrijving: Betreft de bijschrijving van het rentebedrag over de periode.


Voorbeeld 3 – een vaste termijndeposito met een kortere looptijd

Het derde voorbeeld laat zien hoe de rente wordt berekend voor een schuldeiser met een vaste termijndeposito bij DSB met een kortere looptijd, welk tegoed na ongeveer twee maanden na het faillissement door DNB is uitgekeerd onder het DGS.

Het verschil tussen een vaste termijndeposito en een spaarrekening is dat bij een vaste termijndeposito een spaarder het geld tot het einde van zijn contractuele looptijd niet (kosteloos) kan opnemen van de depositorekening. De schuldeiser krijgt in ruil daarvoor een vaste (contract)rente.

Toelichting op de derde voorbeeldberekening in tabel 3:

 1. De schuldeiser had op 19 oktober 2009 een positief saldo van EUR 10.000 (de hoofdsom).
 2. Het vaste termijndeposito liep tot 30 november 2009.
 3. DNB heeft het saldo op 25 december 2009 uitgekeerd aan de schuldeiser onder het DGS. U ziet in de onderstaande tabel dat de hoofdsom per 25 december 2009 van EUR 10.000 naar EUR 0 gaat.
 4. De schuldeiser heeft over de periode van 19 oktober 2009 tot 30 november 2009 geen rente gehad. Volgens het ontwerpakkoord wordt over deze periode contractrente berekend. De contractrente bedroeg 5% per jaar. In het onderstaande voorbeeld bedraagt de niet-ontvangen rente over deze periode EUR 57,53. Over de periode van 30 november 2009 tot 25 december 2009 heeft de schuldeiser ook geen rente gehad. Volgens het ontwerpakkoord wordt over deze periode wettelijke rente berekend. In het onderstaande voorbeeld bedraagt de niet-ontvangen rente over deze periode EUR 27,40. In totaal bedraagt de niet-ontvangen rente dus EUR 84,93.
 5. Doordat DSB de niet-ontvangen rente niet aan de schuldeiser heeft betaald, heeft de schuldeiser óók recht op rente over de niet-ontvangen rente. Volgens het ontwerpakkoord wordt deze 'rente op rente' berekend op basis van wettelijke rente, over de periode van 19 oktober 2010 tot en met 31 december 2021.
 6. De totale berekende rentevordering voor deze schuldeiser is EUR 111,56.

Let op: Dit zijn slechts voorbeelden. In de berekening kunnen afrondingsverschillen voorkomen. De berekening die u ziet, betreft de door DSB berekende nominale rentevordering. Dit betreft niet het bedrag dat aan schuldeisers wordt uitgekeerd. Aan schuldeisers wordt een lager bedrag uitgekeerd, namelijk de nominale rentevordering vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage (90%) zoals opgenomen in het door de rechtbank bekrachtigde akkoord.

Tabel 3, voorbeeldberekening totale rentebedrag voor een vaste termijndeposito met een looptijd korter dan de DGS-uitkering.

Rente Rente over hoofdsom Rente over rente
Datum Soort Mutatie Hoofdsom Totaal Dagen Bedrag % Bedrag %
19-10-2009 Startsituatie € 10.000,00 € 10.000,00 0 5,00% 4,00%
30-11-2009 Rentewijziging € 10.000,00 42 € 57,53 4,00%
25-12-2009 Uitbetaling € -10.000,00 € 0,00 25 € 27,40 4,00% 4,00%
31-12-2009 Rentewijziging € 0,00 6 3,00%
19-10-2010 Rentebijschrijving € 0,00 € 84,93 292 3,00%
30-06-2011 Rentewijziging € 0,00 254 € 1,77 4,00%
19-10-2011 Rentebijschrijving € 0,00 € 87,74 111 € 1,03 4,00%
30-06-2012 Rentewijziging € 0,00 255 € 2,45 3,00%
19-10-2012 Rentebijschrijving € 0,00 € 90,99 111 € 0,80 3,00%
19-10-2013 Rentebijschrijving € 0,00 € 93,72 365 € 2,73 3,00%
19-10-2014 Rentebijschrijving € 0,00 € 96,53 365 € 2,81 3,00%
31-12-2014 Rentewijziging € 0,00 73 € 0,58 2,00%
19-10-2015 Rentebijschrijving € 0,00 € 98,66 292 € 1,54 2,00%
19-10-2016 Rentebijschrijving € 0,00 € 100,63 366 € 1,98 2,00%
19-10-2017 Rentebijschrijving € 0,00 € 102,65 365 € 2,01 2,00%
19-10-2018 Rentebijschrijving € 0,00 € 104,70 365 € 2,05 2,00%
19-10-2019 Rentebijschrijving € 0,00 € 106,79 365 € 2,09 2,00%
19-10-2020 Rentebijschrijving € 0,00 € 108,93 366 € 2,14 2,00%
19-10-2021 Rentebijschrijving € 0,00 € 111,11 365 € 2,18 2,00%
31-12-2021 Rentebijschrijving € 0,00 € 111,56 73 € 0,44 2,00%

Toelichting op de kolommen

 • Rente totaal: Betreft het totaal van de rente over de hoofdsom en rente over deze rente.
 • Dagen: Betreft de renteperiode in dagen, te rekenen vanaf 19 oktober 2009, tot de datum van wijziging van het rentepercentage dan wel tot de datum van het verstrijken van een jaar.
 • Rente over de hoofdsom: Betreft de contractuele en/of wettelijke rente over de hoofdsom tot de datum van DGS-ontvangst.
 • Rente over de rente: Dit betreft (wettelijke) rente over de vervallen rente en wordt telkens berekend na afloop van één kalenderjaar, te rekenen vanaf 19 oktober 2010.

Toelichting op de rijen

 • Rentewijziging: Betreft de wijziging van het (wettelijk) rentepercentage.
 • Rentebijschrijving: Betreft de bijschrijving van het rentebedrag over de periode.


Voorbeeld 4 – een achtergesteld deposito

Het vierde voorbeeld laat zien hoe de rente wordt berekend voor een schuldeiser met een achtergesteld deposito bij DSB, welk tegoed na twee jaar na het faillissement door DNB is uitgekeerd onder het DGS.

Het verschil tussen een achtergesteld deposito en een vaste termijndeposito is dat een achtergestelde depositohouder pas recht heeft op terugbetaling van zijn banksaldo, nadat alle "normale" schuldeisers van de bank zijn terugbetaald. Dit brengt een hoger risico met zich mee. Daarom krijgen achtergestelde depositohouders een hogere (contract)rente dan schuldeisers met een vaste termijndeposito.

Toelichting op de vierde voorbeeldberekening in tabel 4:

 1. De schuldeiser had op 19 oktober 2009 een positief saldo van EUR 10.000 (de hoofdsom).
 2. Het achtergesteld deposito liep tot 19 oktober 2015.
 3. DNB heeft het saldo op 19 oktober 2011 uitgekeerd aan de schuldeiser onder het DGS. U ziet in de onderstaande tabel dat de hoofdsom per 19 oktober 2011 van EUR 10.000 naar EUR 0 gaat.
 4. De schuldeiser heeft van DNB over de periode van 19 oktober 2009 tot 19 oktober 2011 al wettelijke rente ontvangen á EUR 660,98, terwijl volgens het ontwerpakkoord over deze periode contractuele (vertragings)rente wordt berekend. Deze rente bedroeg 8% per jaar en is hoger dan de wettelijke rente, zodat de schuldeiser recht heeft op extra rente. In het onderstaande voorbeeld bedraagt de niet-ontvangen rente over deze periode EUR 965,45.
 5. Doordat DSB de niet-ontvangen rente niet aan de schuldeiser heeft betaald, heeft de schuldeiser óók recht op rente over de niet-ontvangen rente. Volgens het ontwerpakkoord wordt deze 'rente op rente' berekend op basis van wettelijke rente, over de periode van 19 oktober 2010 tot en met 31 december 2021.
 6. De totale berekende rentevordering voor deze schuldeiser is EUR 1.227,57.

Let op: Dit zijn slechts voorbeelden. In de berekening kunnen afrondingsverschillen voorkomen. De berekening die u ziet, betreft de door DSB berekende nominale rentevordering. Dit betreft niet het bedrag dat aan schuldeisers wordt uitgekeerd. Aan schuldeisers wordt een lager bedrag uitgekeerd, namelijk de nominale rentevordering vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage (90%) zoals opgenomen in het door de rechtbank bekrachtigde akkoord.

Tabel 4, voorbeeldberekening totale rentebedrag voor een achtergesteld deposito.

Rente Rente over hoofdsom Rente over rente
Datum Soort Mutatie Hoofdsom Totaal Dagen Bedrag % Bedrag %
19-10-2009 Startsituatie € 10.000,00 € 10.000,00 0 4,00%
31-12-2009 Rentewijziging € 10.000,00 73 € 160,00 8,00% 3,00%
19-10-2010 Rentebijschrijving € 10.000,00 € 800,00 292 € 640,00 8,00% 3,00%
30-06-2011 Rentewijziging € 10.000,00 254 € 556,71 8,00% € 16,70 4,00%
19-10-2011 Rentebijschrijving € 10.000,00 € 1.626,43 111 € 243,29 8,00% € 9,73 4,00%
19-10-2011 Uitbetaling € -10.000,00 € 0,00 0
19-10-2011 Uitbetaling rente € -660,98 € 0,00 € 965,45 0
30-06-2012 Rentewijziging € 0,00 255 € 26,98 3,00%
19-10-2012 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.001,24 111 € 8,81 3,00%
19-10-2013 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.031,28 365 € 30,04 3,00%
19-10-2014 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.062,22 365 € 30,94 3,00%
31-12-2014 Rentewijziging € 0,00 73 € 6,37 2,00%
19-10-2015 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.085,59 292 € 17,00 2,00%
19-10-2016 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.107,36 366 € 21,77 2,00%
19-10-2017 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.129,50 365 € 22,15 2,00%
19-10-2018 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.152,09 365 € 22,59 2,00%
19-10-2019 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.175,14 365 € 23,04 2,00%
19-10-2020 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.198,70 366 € 23,57 2,00%
19-10-2021 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.222,68 365 € 23,97 2,00%
31-12-2021 Rentebijschrijving € 0,00 € 1.227,57 73 € 4,89 2,00%

Toelichting op de kolommen

 • Rente totaal: Betreft het totaal van de rente over de hoofdsom en rente over deze rente.
 • Dagen: Betreft de renteperiode in dagen, te rekenen vanaf 19 oktober 2009, tot de datum van wijziging van het rentepercentage dan wel tot de datum van het verstrijken van een jaar.
 • Rente over de hoofdsom: Betreft de contractuele en/of wettelijke rente over de hoofdsom tot de datum van DGS-ontvangst.
 • Rente over de rente: Dit betreft (wettelijke) rente over de vervallen rente en wordt telkens berekend na afloop van één kalenderjaar, te rekenen vanaf 19 oktober 2010.

Toelichting op de rijen

 • Rentewijziging: Betreft de wijziging van het (wettelijk) rentepercentage.
 • Rentebijschrijving: Betreft de bijschrijving van het rentebedrag over de periode.