Welkom op vereffening.dsb.nl

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB N.V. ("DSB"), voorheen DSB Bank N.V., geëindigd. Bij het einde van het faillissement bleef er geld over. DSB kan hierdoor schuldeisers ook nog een deel van de niet-ontvangen rente vergoeden. Er is echter onvoldoende geld om schuldeisers alle rente te kunnen betalen. DSB heeft in januari 2022 surseance van betaling aangevraagd en een ontwerpakkoord aan de schuldeisers aangeboden om op een efficiënte manier het overgebleven geld te verdelen. 

Op 25 mei 2022 heeft de rechtbank Amsterdam het door DSB aangeboden akkoord gehomologeerd. Daarmee staat het door DSB aangeboden akkoord definitief vast en is de surseance van betaling van DSB met ingang van diezelfde datum geëindigd. 

DSB is vanaf 25 mei 2022 gestart met de vereffening van het boedeloverschot op grond van het gehomologeerde akkoord. Schuldeisers met een rentevordering zijn geattendeerd op de mogelijkheid zich uiterlijk tot en met 15 december 2022 aan te melden op rente.dsb.nl voor het ontvangen van het akkoordpercentage op hun rentevordering. Onder de knop Rentevorderingen vindt u hierover meer informatie.

Voor zover DSB bekend hebben schuldeisers van DSB alleen nog rente tegoed van DSB. Meent u toch een andere vordering te hebben? Andere soorten vorderingen (overige vorderingen) kunnen uiterlijk tot en met 3 augustus 2022 worden aangemeld bij DSB. Onder de knop Overige vorderingen vindt u hierover meer informatie.

Op deze website wordt informatie gepubliceerd over de vereffening en liquidatie van DSB. Wilt u hier meer over weten? Onder de knop publicaties kunt u meer informatie vinden.

Hieronder treft u de meest recente nieuwsberichten aan. Meer nieuwsberichten vindt u onder publicaties.


Nieuwsberichten


15-06-2022 DSB start uitdeling boedeloverschot

Vanaf vandaag, 15 juni 2022, kunt u uw rentevordering aanmelden via rente.dsb.nl. Onder het Akkoord kunnen rentevorderingen uiterlijk tot en met 15 december 2022 worden aangemeld. Het persbericht hierover vindt u onder publicaties.
Let op: onder het Akkoord kunnen andere soorten vorderingen (overige vorderingen) uiterlijk tot en met 3 augustus 2022 worden aangemeld bij DSB. Voor meer informatie zie Overige vorderingen op deze website.

07-06-2022 Homologatiebeschikking in kracht van gewijsde gegaan

Op vrijdag 3 juni 2022 is de homologatiebeschikking van 25 mei 2022 'in kracht van gewijsde' gegaan. Daarmee staat het door DSB aangeboden akkoord definitief vast en is de surseance van betaling van DSB met ingang van diezelfde datum geëindigd. Hiermee is ook de taak van bewindvoerders geëindigd. DSB zal in de komende periode starten met de uitvoering van het gehomologeerde akkoord. DSB zal in dat verband op korte termijn verder bekend maken hoe schuldeisers zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van het akkoordpercentage op hun rentevordering.

25-05-2022 Rechtbank homologeert akkoord

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam het door DSB aangeboden akkoord gehomologeerd. Dit akkoord werd eerder op 9 mei 2022 unaniem aangenomen door de commissie van vertegenwoordiging. De uitspraak van de rechtbank vindt u onder publicaties.