Welkom op vereffening.dsb.nl

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB N.V. ("DSB"), voorheen DSB Bank N.V., geëindigd. Bij het einde van het faillissement bleef er geld over. DSB kan hierdoor schuldeisers ook nog een deel van de niet-ontvangen rente vergoeden. Er is echter onvoldoende geld om schuldeisers alle rente te kunnen betalen. DSB heeft in januari 2022 surseance van betaling aangevraagd en een ontwerpakkoord aan de schuldeisers aangeboden om op een efficiënte manier het overgebleven geld te verdelen. 

Op 25 mei 2022 heeft de rechtbank Amsterdam het door DSB aangeboden akkoord gehomologeerd. Daarmee staat het door DSB aangeboden akkoord definitief vast en is de surseance van betaling van DSB met ingang van diezelfde datum geëindigd. 

DSB is vanaf 25 mei 2022 gestart met de vereffening van het boedeloverschot op grond van het gehomologeerde akkoord. Schuldeisers met een rentevordering zijn geattendeerd op de mogelijkheid zich uiterlijk tot en met 15 december 2022 aan te melden op rente.dsb.nl voor het ontvangen van het akkoordpercentage op hun rentevordering. Onder de knop Rentevorderingen vindt u hierover meer informatie.

Voor zover DSB bekend hebben schuldeisers van DSB alleen nog rente tegoed van DSB. Andere soorten vorderingen (overige vorderingen) konden uiterlijk tot en met 3 augustus 2022 worden aangemeld bij DSB.

Op deze website wordt informatie gepubliceerd over de vereffening en liquidatie van DSB. Wilt u hier meer over weten? Onder de knop publicaties kunt u meer informatie vinden.

Hieronder treft u de meest recente nieuwsberichten aan. Meer nieuwsberichten vindt u onder publicaties.


Nieuwsberichten


05-06-2023 Vereffenaarsverslag d.d. 3 juni 2023

U kunt hier het verslag van de vereffenaars over de periode 3 juni 2022 tot en met 3 juni 2023 lezen. Het vereffenaarsverslag vindt u tevens onder publicaties.

09-01-2023 Geschillencommissie DSB Akkoord ingericht

Het Akkoord biedt schuldeisers de mogelijkheid een geschil met DSB voor te leggen aan de Geschillencommissie. U kunt hier meer lezen over de Geschillencommissie. Hoe de Geschillencommissie te werk gaat is vastgelegd in het Reglement, waarin onder meer is bepaald dat de Geschillencommissie het Reglement kan aanpassen. Dit heeft de Geschillencommissie gedaan. Door de aanpassingen communiceert de Geschillencommissie voortaan enkel per e-mail en heeft de Geschillencommissie de mogelijkheid Verzoeken eerder te behandelen. U vindt het gewijzigd Reglement evenals een document waaruit de wijzigingen blijken, onder publicaties.

06-01-2023 Publicatie jaarrekening 2021 DSB N.V.

De jaarrekening 2021 is onlangs opgemaakt. Deze is tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening vindt u onder publicaties.

16-12-2022 Aanmelden op rente.dsb.nl niet meer mogelijk

DSB is vanaf 25 mei 2022 gestart met de vereffening van het boedeloverschot op grond van het gehomologeerde akkoord. Schuldeisers met een rentevordering zijn geattendeerd op de mogelijkheid zich uiterlijk tot en met 15 december 2022 aan te melden op rente.dsb.nl voor het ontvangen van het akkoordpercentage op hun rentevordering. Rente.dsb.nl is vanaf 16 december 2022 niet meer in gebruik voor aanmeldingen van rentevorderingen.