Publicaties

Op deze pagina vindt u relevante publicaties en nieuwsberichten met betrekking tot DSB N.V. De documenten kunt u downloaden door op de betreffende publicatie te klikken.


Nieuwsberichten


03-04-2024 Vereffenaarsverslag d.d. 3 april 2024

U kunt hier het verslag van de vereffenaars over de periode 4 juni 2023 tot en met 2 april 2024 lezen. Het vereffenaarsverslag vindt u tevens onder publicaties.

05-06-2023 Vereffenaarsverslag d.d. 3 juni 2023

U kunt hier het verslag van de vereffenaars over de periode 3 juni 2022 tot en met 3 juni 2023 lezen. Het vereffenaarsverslag vindt u tevens onder publicaties.

09-01-2023 Geschillencommissie DSB Akkoord ingericht

Het Akkoord biedt schuldeisers de mogelijkheid een geschil met DSB voor te leggen aan de Geschillencommissie. U kunt hier meer lezen over de Geschillencommissie. Hoe de Geschillencommissie te werk gaat is vastgelegd in het Reglement, waarin onder meer is bepaald dat de Geschillencommissie het Reglement kan aanpassen. Dit heeft de Geschillencommissie gedaan. Door de aanpassingen communiceert de Geschillencommissie voortaan enkel per e-mail en heeft de Geschillencommissie de mogelijkheid Verzoeken eerder te behandelen. U vindt het gewijzigd Reglement evenals een document waaruit de wijzigingen blijken, onder publicaties.

06-01-2023 Publicatie jaarrekening 2021 DSB N.V.

De jaarrekening 2021 is onlangs opgemaakt. Deze is tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening vindt u onder publicaties.

16-12-2022 Aanmelden op rente.dsb.nl niet meer mogelijk

DSB is vanaf 25 mei 2022 gestart met de vereffening van het boedeloverschot op grond van het gehomologeerde akkoord. Schuldeisers met een rentevordering zijn geattendeerd op de mogelijkheid zich uiterlijk tot en met 15 december 2022 aan te melden op rente.dsb.nl voor het ontvangen van het akkoordpercentage op hun rentevordering. Rente.dsb.nl is vanaf 16 december 2022 niet meer in gebruik voor aanmeldingen van rentevorderingen.

12-10-2022 Update uitvoering schuldeisersakkoord DSB N.V. in liquidatie

Ruim 25 miljoen aan rente uitgekeerd

Aanmelden kan nog tot en met 15 december 2022

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB N.V. ("DSB"), voorheen DSB Bank N.V., geëindigd. Bij het einde van het faillissement bleef er geld over. DSB kan hierdoor schuldeisers ook nog een deel van niet-ontvangen rente vergoeden. Er is onvoldoende geld om schuldeisers alle rente te kunnen betalen. DSB heeft in januari 2022 surseance van betaling aangevraagd en een akkoord aan de schuldeisers aangeboden om het overgebleven geld op een efficiënte manier te verdelen.

Op 25 mei 2022 heeft de rechtbank Amsterdam het door DSB aangeboden akkoord bekrachtigd. Daarmee staat het door DSB aangeboden akkoord definitief vast en is de surseance van betaling van DSB geëindigd.

Actief informeren met landelijke mediacampagne
Om renteschuldeisers zoveel als mogelijk actief te informeren over de mogelijkheid om hun aanspraak onder het akkoord te claimen, is een brede landelijke mediacampagne ontwikkeld en uitgerold. In dat verband heeft DSB onder meer aan alle bij DSB bekende schuldeisers met een rentevordering een brief verstuurd naar het bij DSB laatst bekende adres.

Aanmelden kan tot en met 15 december - daarna sluit de website rente.dsb.nl
Schuldeisers kunnen zich nog uiterlijk tot en met 15 december 2022 melden op de speciaal geopende website rente.dsb.nl. Daarna zal deze website sluiten. DSB zal nadien geen betalingen verrichten aan schuldeisers die zich niet hebben aangemeld. Tegen deze achtergrond en om zo veel mogelijk schuldeisers te bereiken, zal DSB dit najaar nogmaals een landelijke mediacampagne uitvoeren. Ook zal opnieuw een brief worden verstuurd aan alle bij DSB bekende schuldeisers met een rentevordering. Bij het versturen hiervan gebruikt DSB verrijkte gegevens op basis van andere bronnen en op basis van bijvoorbeeld de retour gekomen post.

Uitbetaalde rentevorderingen
Het akkoord maakt onderscheid tussen zogenoemde rentevorderingen A en B en rentevorderingen C. Er zijn circa 283.000 schuldeisers met een rentevordering A en/of B met een totale nominale omvang van 48 miljoen euro. Op grond van het akkoord ontvangen zij 90% van hun rentevordering. DNB heeft als uitvoerder van het DGS rentevorderingen C met een totale nominale omvang van 737 miljoen euro. DNB ontvangt overeenkomstig het akkoord het resterend boedeloverschot na uitkering aan rentevorderingen A en B en verdere vereffeningskosten.

Per 5 oktober 2022 hebben 110.000 schuldeisers met een rentevordering A zich via de website rente.dsb.nl aangemeld én hun rentevordering ontvangen. De door schuldeisers ontvangen rente ad 24 miljoen euro is 57% van de totale rentevordering in deze categorie. Per 5 oktober 2022 hebben 72 van de 236 schuldeisers met een rentevordering B zich aangemeld. Aan hen is 1,1 miljoen euro uitbetaald. Dat is 94% van de totale rentevordering in deze categorie.

15-06-2022 DSB start uitdeling boedeloverschot

Vanaf vandaag, 15 juni 2022, kunt u uw rentevordering aanmelden via rente.dsb.nl. Onder het Akkoord kunnen rentevorderingen uiterlijk tot en met 15 december 2022 worden aangemeld. Het persbericht hierover vindt u onder publicaties.
Let op: onder het Akkoord kunnen andere soorten vorderingen (overige vorderingen) uiterlijk tot en met 3 augustus 2022 worden aangemeld bij DSB. Voor meer informatie zie Overige vorderingen op deze website.

07-06-2022 Homologatiebeschikking in kracht van gewijsde gegaan

Op vrijdag 3 juni 2022 is de homologatiebeschikking van 25 mei 2022 'in kracht van gewijsde' gegaan. Daarmee staat het door DSB aangeboden akkoord definitief vast en is de surseance van betaling van DSB met ingang van diezelfde datum geëindigd. Hiermee is ook de taak van bewindvoerders geëindigd. DSB zal in de komende periode starten met de uitvoering van het gehomologeerde akkoord. DSB zal in dat verband op korte termijn verder bekend maken hoe schuldeisers zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van het akkoordpercentage op hun rentevordering.

25-05-2022 Rechtbank homologeert akkoord

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam het door DSB aangeboden akkoord gehomologeerd. Dit akkoord werd eerder op 9 mei 2022 unaniem aangenomen door de commissie van vertegenwoordiging. De uitspraak van de rechtbank vindt u onder publicaties.